Text

FUSION (Featured Europa och Sydasien mobilitetsnätverk)

FUSION (Featured eUrope and South asIa mObility Network) är ett av Europeiska kommissionen finansierat Erasmus Mundus-projekt, som samordnas av Bournemouth University, UK. Projektets partners är 9 universitet i Europa och 11 universitet i Asien.

Avslutat

Start

2013-07-14

Avslut

2017-07-14

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Mälardalens högskola är den svenska noden som koordineras av forskningsmiljö MAM Matematik och tillämpad matematik, och MAM vetenskaplig ledare Professor Sergei Silvestrov är MDH nodens koordinatör. FUSION projekt syftar till att främja partnerskap av asiatiska länder (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Kina, Indien och Thailand) med europeiska länder (Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Portugal, Sverige och Storbritannien) och att förstärka de befintliga samarbeten utvecklats genom de tidigare EU-finansierade projekten. Huvudsyftet med konsortiet är att öka kapaciteten för internationellt samarbete genom att underlätta utbytte av människor, know-how, kultur och bästa praxis att utbilda nästa generation av forskare och lärare.

Huvudkoordinering av Erasmus Mundus-projektet FUSION sker på Bournemouth University, Storbritannien.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål