Text

Föräldrars berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan: En delstudie inom Gränslandsprojektet

Syftet med delprojektet är att öka kunskaperna om barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan genom föräldraintervjuer.

Avslutat

Start

2016-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Föräldrars berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan är namnet på ett delprojekt inom forskningsprojektet Gränsland, broar och passageriter: Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola.

I delprojektet arbetar Margareta Sandström, Johanna Lundqvist och Annika Axelsson. De är verksamma vid Avdelningen för specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

Syftet med delprojektet är att öka kunskaperna om barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan genom föräldraintervjuer. Tjugosju föräldrar deltar. En bioekologisk utvecklingsmodell, innehållsanalys och matris används. Resultaten kommer att presenteras vid en internationell konferens, i bokkapitel och i forskningsartiklar.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål