Text

Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om övergångsaktiviteter inom Gränslandsprojektet

Studien vill bidra med kunskaper om hur en övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem kan se ut samt upplevas av föräldrar på en förskola och skola i en kommun i Sverige.

Avslutat

Start

2016-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om övergångsaktiviteter inom Gränslandsprojektet är ett delprojekt som ingår i forskningsprojektet Gränsland, broar och passageriter: Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola.

I delprojektet arbetar Margareta Sandström och Johanna Lundqvist. De är verksamma vid Avdelningen för specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

Syftet är att beskriva och analysera barns lärandevägar från förskola till förskoleklass och fritidshem. Ett särskilt intresse riktas mot övergångsaktiviteter och inskolningsaktiviteter som genomförs på en förskola och skola. Övergångsaktiviteter och inskolningsaktiviteter ska främja kontinuitet och progression i lärande och avser också att underlätta övergångar mellan två skolformer för barn, och deras föräldrar.

Studien vill bidra med kunskaper om hur en övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem kan se ut samt upplevas av föräldrar på en förskola och skola i en kommun i Sverige. Studien utgör en fallstudie och innefattar dokumentanalyser, intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och en enkät.