Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Space and Place in Early Childhood Education and School (SPiECES)

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola

Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found