Text

Informationsdesign

Vis'man - Visuell och spatial kommunikation och management, utifrån användares perspektiv

Syftet med projektet var att utveckla nya koncept och designlösningar för så kallade visual management boards.

Avslutat

Start

2017-01-22

Avslut

2019-12-15

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

Martin Kurdve, Ulrika Harlin och Rise Mölndal.

Projektmål

Syftet med projektet Vis'Man var att utveckla nya koncept och designlösningar för så kallade visual management boards (Lean-tavlor, Team-tavlor, målstyrsningstavlor och liknande). Ledning och medarbetare har återkommande möten kring sådana tavlor för att bland annat planera arbetet, följa upp arbetsaktiviteter och utföranden, samt bidra till utvecklingsarbete och förbättringar inom organisationen. Inom ramen för projekt Vis'man studerades visualiseringens roll inom visual management och särskilt i relation till tavlorna och deras omgivning.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål