Text

Human

Utveckling av dynamiska förmågor för världens bästa e-hälsa

Mot bakgrund av svensk hälso- och sjukvårds vision om att bli ledande land på e-hälsa genomförs projektet i samarbete mellan Mälardalens Universitet och tre behovsägare inom Region Sörmland: Division medicin, RSIT samt Utvecklingsenheten. Projektet tillämpar en interaktiv forskningsansats och ska tillsammans med behovsägarna utforska vad som utgör de bästa erfarenheterna i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som möjliggör ett expansivt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster.

Avslutat

Start

2022-04-01

Avslut

2024-03-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Mot bakgrund av svensk hälso- och sjukvårds vision om att bli ledande land på e-hälsa genomförs projektet i samarbete mellan Mälardalens Universitet och tre behovsägare inom Region Sörmland: Division medicin, RSIT samt Utvecklingsenheten. Projektet tillämpar en interaktiv forskningsansats och ska tillsammans med behovsägarna utforska vad som utgör de bästa erfarenheterna i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som möjliggör ett expansivt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster.

Erfarenheter från Regionens eget e-hälso- och digitaliseringsarbete samt forskningsöversikter av genomförda digitaliseringsinitiativ visar att det finns stora utmaningar i utveckling och implementering av nya innovativa digitaliseringslösningar i offentlig sektor. Tidigare forskning visar på ett behov av kunskap om vad för lednings- och balanseringspraktiker baserade på ett systemperspektiv som bidrar till att systematiskt bygga upp kritiska organisatoriska förmågor i form av dynamisk förmåga och digital mognad samt hur dessa förmågor lärs och utvecklas i praktiken.

Projektsyfte

I föreliggande projekt avser vi att med en interaktiv forskningsansats öka förståelsen för vad som utgör best practices i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som möjliggör ett expansivt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster som resultat.

Projektmål

Projektet förväntas utifrån insamlad empiri samt teori om innovationsledning och ekosystem utveckla:

  • Stödverktyg och arbetssätt för att bygga upp nya lednings- och balanseringspraktiker som bidrar till ökad dynamisk förmåga
  • Processtöd för implementeringen av nya lednings- och balanseringspraktiker inom hälso- och sjukvården
  • Verktyg för kartläggningen av resursbehov kopplat till digital transformation (dynamisk förmåga och digital mognad)
  • En modell för ökad aktörssamverkan baserat på analys av behovsägarnas ekosystem.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål