Text

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala och cirkulära industriella tjänster

SUnT- Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla metoder för att skapa förutsättningar för företag, främst i tillverkningsindustrin, att arbeta med strategisk underhållsutveckling.

Avslutat

Start

2008-01-01

Avslut

2010-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla metoder för att skapa förutsättningar för företag, främst i tillverkningsindustrin, att arbeta med strategisk underhållsutveckling.

För att uppnå detta har tre delmål formulerats:

  • Att identifiera nyckelfaktorer som påverkar effektiviteten i strategisk underhållsutveckling
  • Att utveckla enkla metoder för att skapa dynamiska strategier som är tydligt knutna till företagets överordnade strategi.
  • Att utveckla enkla metoder för att tydligt visualisera underhållets inverkan på företagets lönsamhet. Projektet har renderat ett flertal intressanta resultat, såväl ur vetenskapligt som ur industriellt perspektiv.