Text

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Reducing maintenance-related waste

The purpose of the project is to develop and test a generic methodology that facilitates systematic maintenance-related waste reduction in Swedish automotive manufacturing industry.

Avslutat

Start

2013-01-15

Avslut

2016-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The purpose of the project ‘Reducing maintenance-related waste’ is to develop and test a generic methodology that facilitates systematic maintenance-related waste reduction in Swedish automotive manufacturing industry. Multiple case studies will be carried out. The goal of the methodology is to optimize maintenance activities and cost based on the relationships between maintenance effectiveness and efficiency while taking into account indirect and direct maintenance cost.