Text

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Human

Informationsdesign

PREMIUM

In the Premium project, MDU offers tailor-made courses for tomorrow's industry.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

In the Premium project, MDU offers tailor-made courses for tomorrow's industry

MDU wants to provide the conditions for running sustainable and smart production in Sweden and has developed a tailor-made continuing education program.

Within Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, MDU develops together with Jönköping University of Technology (JTH) and a number of partner companies, courses aimed at giving the industry the knowledge to run a sustainable and smart production.

The project is also a part of Product and Production Development research group in IDT. We welcomes more companies, either as partners or to take part in the courses.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål