Text

Informationsdesign

PLATSMO - Platser i Strukturell Motvind - (Om) tänkta praktiker för samskapande och gestaltning av vardagslandskapet

Projektet syftar till att utforska platser i strukturell motvind och utveckla gestaltade livsmiljöer som positivt påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

 • Erika Andersson, projektledare, Region Västmanland
 • Anna Wignell, Region Västmanland
 • Birgitta Lövestedt, Skinnskattebergs kommun
 • Elisabeth Billander, Föreningen Allaktivitetshuset i Riddarhyttan
 • Jan Dahlberg Föreningen Allaktivitetshuset i Riddarhyttan
 • Julie Paule, Föreningen Allaktivitetshuset i Riddarhyttan
 • Andreas Pettersson, konstnär
 • Sven Olov Karlsson, författare
 • Karin Manberger och Maria Burén, Tyréns arkitektkontor
 • Andreas Kristoffersson, Archus Arkitektkontor
 • Maria Vång, Archus Arkitektkontor
 • Mats Tyrstrup, Handelshögskolan Stockholm
 • Katrin Ingelstedt, Västerås konstmuseum
 • Isa Lindqvist, Länsstyrelsen Västmanland
 • Elin Fredelin Dalman, Länsstyrelsen Västmanland
 • samt representant från fastighetsägaren Castellum

 

Projektet PLATSMO utforskar nya metoder för att främja förändringar i utvecklingen av människors vardagslandskap i både stad och landsbygd. Detta sker i en tid av ökande begränsningar och kriser. Projektet syftar till att utveckla praktiker som kan stödja både offentliga och privata mark- och fastighetsägare att arbeta med ett intressentperspektiv för att hantera komplexiteten i dagens samhällsutmaningar. Målet med projektet är att öka kunskapen och utveckla nya praktiker för att forma miljöer i "platsorganisatoriska" mellanrum som främjar hälsa och välbefinnande på bästa möjliga sätt. En central fråga för projektet är hur man kan skapa nya samhällsbyggande praktiker som främjar ökat förtroende, inflytande och hälsa.

Projektmål

Projektet syftar till att utforska platser i strukturell motvind och utveckla gestaltade livsmiljöer som positivt påverkar människors hälsa och välbefinnande. Genom att fokusera på kartläggning av, förståelse för, och gestaltning av befintliga platser i strukturell motvind i både stad och landsbygd har projektet som inriktning att skapa ny kunskap och lösningar som kan leda till en förändrad samhällsbyggnadspraktik i Sverige, en praktik som kan fylla glapp som konventionell samhällsplanering inte alltid täcker. Projektet strävar också efter att främja samverkan över olika sektorer och organisationer samt att stärka kompetensförsörjningen inom gestaltningsfrågor kopplat till hälsa och välbefinnande i samhället.

Genom att utforska och främja intressentdrivet plan- och gestaltningsarbete och genom att betona kraften i det tillfälliga har projektet som mål att utveckla praktiker som skapar livsmiljöer som gynnar både individens välbefinnande och samhällets hållbara utveckling. Projektet ska bidra med nytänkande kunskap och lösningar genom att utvärdera en metod som inventerar lokala resurser samt levandegör och visualiserar invånarnas perspektiv. Denna metod fungerar som en katalysator för framtidsberedskap eftersom den kan skapa ett lyssnade efter vad som är på gång och låta dialogen röra sig ut i hela deltagarens livsvärld. Det innovativa ligger i att bygga upp och in ett arbetssätt och en praktik som involverar och inkluderar invånarnas perspektiv i såväl samhällsutveckling som samhällsplanering. Samhällsnyttan som projektet kan erbjuda sträcker sig över kortare och längre sikt. Kortsiktigt sett har projektet ökat medvetenheten om aktörer som påverkar vardagslandskapet och skapat en känsla av lokal gemenskap. På längre sikt har projektet introducerat innovativa metoder och praktiker för att hantera platser och fenomen som tidigare hade hamnat i organisatoriska mellanrum. Detta har lett till att det regionala perspektivet "Gestaltad livsmiljö" har blivit centralt för tvärsektoriell samverkan med en inriktning på lokal utveckling och hälsa.