Text

Human

Informationsdesign

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Language, Lean, and Assemby Manuals

The project consist of three parts, a descriptive and comparative study of manual assembly instructions in two flexibility level contexts, a study of language and participation in establishing a research group.

Avslutat

Start

2013-07-01

Avslut

2015-06-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The project consist of three parts: Part 1: A descriptive and comparative study of manual assembly instructions in two flexibility level contexts, performed fall 2013 together with PhD student Natalia Svenssons-Harari from Research School Innofacture Part 2: Language and Lean is a study of language used in Assembly Manuals at different lines within manufactory companies Lean tinking. Part 3: Participation in establishing a research group concerning assembly instructions, with researchers from Mälardalen University, Skövde University, and Swerea ivf.