Text

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Language, Lean, and Assemby Manuals

The project consist of three parts, a descriptive and comparative study of manual assembly instructions in two flexibility level contexts, a study of language and participation in establishing a research group.

Avslutat

Start

2013-07-01

Avslut

2015-06-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The project consist of three parts: Part 1: A descriptive and comparative study of manual assembly instructions in two flexibility level contexts, performed fall 2013 together with PhD student Natalia Svenssons-Harari from Research School Innofacture Part 2: Language and Lean is a study of language used in Assembly Manuals at different lines within manufactory companies Lean tinking. Part 3: Participation in establishing a research group concerning assembly instructions, with researchers from Mälardalen University, Skövde University, and Swerea ivf.