Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

KPT Energy Sweden

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel. Från rekrytering, genom hela projektet till avslut så säkerställs respektive projekt av en processledare från högskolan. Målet är att skapa utveckling med hjälp av ny kunskap och att skapa kunskapsutbyte mellan företag och akademi.

Under hela tiden medverkar MDH med en kvalificerad handledare, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolan kan även bidra med labbresurser.

Till toppen