Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion

Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Om projektet

Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade
högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Samtliga lärosäten som deltar i projektet har erfarenhet av att utveckla och genomföra flexibla och nätbaserade kurser i samarbete med industrin genom pågående Expertkompetensprogram via KK-stiftelsen. Nu vill vi öka genomslaget av de separata satsningarna genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena och nyttja resurser mer effektivt för att nå en större målgrupp.

Målet är att tillsammans erbjuda spjutspetskurser som bidrar till att utveckla industrins digitalisering. Kursutvecklingen bygger på ett ömsesidigt lärande där vi testar och experimenterar kursformer och innehåll, för att bidra till ett ömsesidigt lärande och fördjupat samarbete mellan lärosätena.


Projektet har tre huvudsakliga delar:

  • Utveckla ett större statistikunderlag gällande företagens kompetensbehov för förbättrad utbildningsplanering och genomförande (WP 2)
  • Utveckla och genomföra fyra kurser för yrkesverksamma i flexibla och nätbaserade former (WP3a, 3b)
  • Skapa en gemensam marknadsföring för att nå yrkesverksamma i svenska företag (WP 4)


Följande kompetensområden står i fokus:

  • Konkurrenskraftig produktion; Digitala fabriker, Produktionssystem samt Automation och robotik.
  • AI och Big Data/maskininlärning; Maskininlärning, Autonoma robotar och Sakernas internet (IoT)

Inom de två områdena kommer lärosätena gemensamt utveckla ett nytt kursutbud där minst två lärosäten samverkar i design och genomförande. Målet är att ge minst fyra nya kurser inom projektet.