Text

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Värdedriven innovation och framsyn

INNOFACTURE - innovative manufacturing development

INNOFACTURE focuses on production innovation as a strategic solution to the future challenges of the manufacturing industry.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

By the establishment of an industrial graduate school within innovative production system development, Mälardalen University, in cooperation with strong manufacturing companies, will strengthen the well-established and growing research area of production system development within the university. The graduate school will educate 15 industrial PhDs with a state-of-the-art profile for the profession as production development engineers thus contributing to the future competitiveness of Swedish manufacturing industry.