Text

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Increased collaboration

The project aims for new knowledge about how universities can be managed strategically using indicators for greater collaboration and co-production.

Avslutat

Start

2012-09-01

Avslut

2015-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The project aims for new knowledge about how universities can be managed strategically using indicators for greater collaboration and co-production. The work is based on the implementation of MDH’s research and education strategy, earlier development work on indicators and research on management of co-production. Apart from MDH’s ambition to establish itself as a pilot college in the area, is a general need to develop a general knowledge of management of higher education institutions towards greater collaboration and co-production.