Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Säkerhetskritisk teknik

Informationsdesign

Robotik

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Human

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Värdedriven innovation och framsyn

Flaggskeppsfabriken

Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Den Svenska Flaggskeppsfabriken är ett projekt som drivs av Teknikföretagen och IF Metall, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige. I den första projektomgången deltar ABB, Alfa Laval, Electrolux, Haldex och Toyota Material Handling. I den andra omgången deltar Astra Zeneca, Bombardier, Sandvik, Scania och Siemens. Projektet är delfinansierat av VINNOVA.

Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.

En grupp nyckelpersoner från respektive företag träffas i regelbundna workshops under två års tid. Vid dessa workshopar byter man erfarenheter och goda exempel, samt deltar i gemensam problemlösning kring ett fokusområde per tillfälle. Vid varje tillfälle är ett företag värd och tar initiativ till en frågeställning, där man redan ligger i framkant, men där man samtidigt vill ha gruppens råd och idéer kring hur att förbättras ytterligare.

Till toppen