Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Distribuerat samarbete i grupp för hållbar kreativ problemlösning

Koordinerande och motiverande faktorer har stor betydelse för arbetsgruppers samarbete, för medarbetarnas individuella kreativitet och välbefinnande, vilket kan vara avgörande i organisationers utvecklingsprocesser. Genom gruppmedlemmars sociala interaktion under idéutveckling skapas gemensam förståelse för arbetsuppgifternas problematik och syftar till att uppnå gemensamma hållbara lösningar.

Detta projekt kommer att undersöka relationerna mellan gruppmedlemmarnas kreativitet och upplevelse av flow under social interaktion och utbyte under gemensam kreativ problemlösning i distribuerade arbetsuppgifter.

Projektet bidrar till att utveckla deltagarnas förståelse för hur interaktion och idéutbyte kan främja distribuerat samarbete för att uppnå gemensamma mål.

Avslutat

Start

2021-09-01

Avslut

2022-08-31

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Projektet syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för hur interaktion och idéutbyte kan främja distribuerat samarbete för att uppnå gemensamma mål.Aktiviteter i projektet

Q3,Q4 2021

Fas 1: Förberedelser och före-mätningar.

Fas 2: Intervention: utbildning WP1 samt experiment.

Q1,Q2 2022

Fas 3: Efter-mätningar.

Fas 4: Capture: utbildning WP2.

Fas 5: Uppföljning: sammanfattningar och guidelines, skrivande och resultatspridning.Projektmål

Detta projekt kommer att träna arbetsgruppernas kreativa interaktion i vardagliga arbetsuppgifter.

Projektet bidrar till metodutveckling och teknik för mätning av social interaktion i realtid. Projektets utvecklar förståelsen för samband mellan kreativitet och arbetsgruppens prestationer samt hur detta relaterar till medarbetarnas upplevelse av flow och välbefinnande.

 

Externa deltagare

  • Lina Stålberg (Volvo Sponsor), Volvo Construcition Equipment - Operations
  • Anna Sannö (Volvo APP Coordinator), Volvo Construcition Equipment - Technology Center
  • Electro Mobility teams
  • Emerging Technology teams
  • Smart Factory Team