Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

Coronaviruset (covid-19) och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.

Avslutat

Start

2020-10-01

Avslut

2023-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Om projektet

Projektet fokuserar på anställda och chefer som arbetar heltid hemifrån, och chefer vars underordnade arbetar heltid hemifrån. Det handlar dels om konsekvenser för de som arbetar på distans, deras möjlighet att utföra arbetet, gränslöshet och arbetsmiljö. Dels om chefernas möjlighet att utföra sitt arbete vid distansarbete, deras möjlighet att upprätthålla och stimulera sina anställdas verksamhet och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syftet med projektet är att utforska erfarenheterna från individer som är skyldiga att arbeta hemifrån som ett resultat av covid-19 både ur anställdens perspektiv och chefens perspektiv. Projektet kommer att formuleras genom att först samla in information om hur individer för närvarande upplever att arbeta hemifrån och hur detta har påverkat deras arbetsliv och välbefinnande hittills.

Projektet kommer att integrera kvalitativa och kvantitativa metoder i fyra faser: Förstudien, enkätundersökningar, telefonintervju och en retrospektiv undersökning. Resultat kommer att ge en bättre förståelse för hur anställda och chefer påverkas av att arbeta hemifrån, hur den omedelbara övergången till följd av covid-19 har påverkat deras mentala hälsa och välbefinnande samt hur de anställda har omarbetat sina gränser mellan deras yrkesmässiga och personliga liv under pandemin. Såväl som hur chefsuppgifterna att leda verksamheten och säkerställa god arbetsmiljö genomförs under pandemin.


Projektmål

Projektet avser att förstå hur anställda och chefer hanterar arbetet hemifrån, och hur den omedelbara övergången till följd av covid-19 har påverkat deras mentala hälsa och välbefinnande samt hur anställda har omformat sina gränser mellan sitt yrkes- och personliga liv under pandemin. Dessutom skulle resultatet betona den roll cheferna spelade (positiva eller negativa) i övergången för att förbättra kopplingen mellan teammedlemmar och anställda, för att bekämpa utbrändhet och psykologiska utmaningar i samband med övergången och hur den påverkade produktiviteten. Resultaten kommer att vara relevanta för anställda och chefer som ska arbeta hemifrån regelbundet i framtiden.


Media


Publikationer