Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala Stambanan

Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Om projektet

Digitala Stambanan är en möjliggörare för internationell konkurrenskraft inom process- och tillverkningsindustrin. Det är ett samverkansprojekt mellan de Strategiska Innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA finansierat inom ramen för Samverkansprogrammet Uppkopplad industri och smarta material.

Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk. Från process- och tillverkningsindustrin skapas en gemensam bild av Digitala Stambanan i form av en matris samt en Proof Of Concept för en digital stambana där behov och teknologier testas genom olika case/fallstudier.


Leveranser från projektet blir:

  • Casebeskrivningar som underlag till den storytelling vilken byggs upp och används för resultatspridning och intresseväckande aktiviteter.
  • Identifierat nuläge hos analyserade caseföretag samt identifierade framgångsfaktorer som kvantifieras och fungerar som bevispunkter på effekterna av en digital stambana.
  • Behovsbild för en digital stambana i forma av den matris som gemensamt tas fram under projektet.
  • Prototyper till en digital stambana som utvecklas i projektets båda hubbar och sedan integreras i en gemensam teknisk prototyplösning för testkörning, en "proof of concept", av en digital stambana.