Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Human

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digilyftet

Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The project will build on the Productionslyftet experience and methodology.