Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Digilyftet

Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The project will build on the Productionslyftet experience and methodology.