Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Säkerhetskritisk teknik

Informationsdesign

Robotik

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Human

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Värdedriven innovation och framsyn

Digilyftet

Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The project will build on the Productionslyftet experience and methodology.

Till toppen