Text

Transformativ Management

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

DigiFuture

DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies.

Avslutat

Start

2018-09-01

Avslut

2020-01-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies. DigiFuture will increase competence, learning and development ability, but also guide the participating companies to continued support. The program is aimed at industrial companies and industrial service companies in Sörmland, Västmanland and Stockholm.