Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Säkerhetskritisk teknik

Human

Värdedriven innovation och framsyn

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Lärande och optimering

Informationsdesign

Robotik

DigiFuture

DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies. DigiFuture will increase competence, learning and development ability, but also guide the participating companies to continued support. The program is aimed at industrial companies and industrial service companies in Sörmland, Västmanland and Stockholm.

Till toppen