Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Development of the master program Innovation & Design

The project aims to make a fundamental change of the existing two-year master program Innovation and design.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The project aims to make a fundamental change of the existing two-year master program Innovation and design.

The intention of version 2.0 are:

Increased level of internationalization.

  • Clear focus on project management in an international context.
  • Focus on development processes and its various aspects.
  • Focus on product, service and production in an industrial context, with the possibility of transmission and application in other sectors.
  • High degree of application throughout the program, mainly against industry.