Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Säkerhetskritisk teknik

Informationsdesign

Värdedriven innovation och framsyn

Robotik

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Human

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

DeEP - Design in European Policies

The overall objective is to create an understanding of the impact of design innovation policies by building frameworks and indicators to evaluate these actions both at a macro (regional, national, Eurupean) and micro (specific initiative, company) level.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The overall objective is to create an understanding of the impact of design innovation policies by building frameworks and indicators to evaluate these actions both at a macro (regional, national, Eurupean) and micro (specific initiative, company) level. It is based on the new innovation program “Europe as an Innovation Union 2020”, where design has been acknowledged as a fundamental driver to innovation for growth. Within the DeEP project, IPR will focus on the micro level towards design indicators impact and there evaluation on innovation outcome.

Till toppen