Text

Centrum för produktionsinnovation för hållbar och smart tillverkning

Det föreslagna centret, "Produktionsinnovation för Hållbar och Smart Tillverkning (CPI)", är en gemensam satsning av MDU, MITC och utvalda industriella partners för att ytterligare stärka och konsolidera forsknings- och innovationsaktiviteter för en mer hållbar, motståndskraftig och människocentrerad industri. Visionen är att etablera en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsarena som bedriver innovativ produktiosforskning om driftsättning av smarta teknologier som säkerställer en hållbar, jämställd och konkurrenskraftig tillverkningsindustri

Avslutat

Start

2022-02-01

Avslut

2023-01-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Det föreslagna centret, "Produktionsinnovation för Hållbar och Smart Tillverkning (CPI)", är en gemensam satsning av Mälardalens universitet (MDU), Mälardalens Industrial Technology Center (MITC) och utvalda industriella partners för att ytterligare stärka och konsolidera forsknings- och innovationsaktiviteter för en mer hållbar, motståndskraftig och människocentrerad industri. Visionen är att etablera en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsarena som bedriver innovativ produktionsforskning om driftsättning av smarta teknologier som säkerställer en hållbar, jämställd och konkurrenskraftig tillverkningsindustri.

CPI bygger på en unik kombination av ledande forskare från produktionsteknik, datavetenskap och energioptimering, områden som krävs för att hantera nya industriella utmaningar och samtidigt säkras den nödvändiga tvärvetenskapliga forskningen. Centret stödjer också MDU:s strategi mot industri 4.0. Digitalisering inom tillverkning har identifierats som en möjliggörare för en hållbar industri.

För att kunna dra nytta av den digitala tekniken krävs dock utveckling av framtida produktionskoncept som skiljer sig avsevärt från det sätt som tillverkning sker på idag. Uppbyggnaden av fokuserad forskning, kompetens och infrastruktur vid MDU, tillsammans med det industriella kunnande och de metoder för samproduktion som utvecklats vid MITC, utgör en omfattande bas för ett kompetenscentrum som kan utveckla nästa generations digitala lösningar och tjänster för tillverkningsindustrin och sprida dessa till en bredare publik.

Syfte

Det övergripande syftet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsarena som bedriver innovativ produktionsforskning om användning av digitala tekniker som säkerställer en hållbar, jämlik, tillgänglig och konkurrenskraftig tillverkningsindustri.

Projektmål

Målet med projektet är att utveckla en fullständig ansökan för ett kompetenscenter baserat på en detaljerad analys.