Text

Beredskap för digital produktionsinnovation

Det övergripande målet är att identifiera, utveckla, testa och implementera metoder och verktyg för att underlätta och förbereda för digital produktionsinnovation i traditionella industriföretag. Projektet kommer att bidra till aktuell kunskap och ger lösningar på ett brådskande tillverkningsproblem genom att fokusera på den organisatoriska ledningsberedskapen som består av organisatoriska strukturer och processer, resurser, informationssystem och kultur.

Avslutat

Start

2021-11-15

Avslut

2022-02-15

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Digitala teknologier erbjuder nya möjligheter till produktionsinnovation, dvs. implementering av nya eller avsevärd förbättrade produktions eller leveransmetoder. Trots den stora potentialen för digital produktionsinnovation för konkurrenskraft och hållbar produktion upplever svenska tillverkningsföretag som strävar efter att bli framtida ledare en tydlig utmaning när det gäller att skapa nya produktionskoncept. Aktuell forskning identifierar att det saknas teori som stöder själva genomförandet i denna kritiska uppgift om digital produktionsinnovation och att utmaningarna relaterar till organisationens beredskap.

Följaktligen är det övergripande målet med projektet att identifiera, utveckla, testa och implementera metoder och verktyg för att underlätta och förbereda för digital produktionsinnovation i traditionella industriföretag. Projektet kommer att bidra till aktuell kunskap och ger lösningar på ett brådskande tillverkningsproblem genom att fokusera på den organisatoriska ledningsberedskapen som består av organisatoriska strukturer och processer, resurser, informationssystem och kultur. Projektet är en förstudie som förväntas resultera i ökad förståelse för aktuella utmaningar och nödvändig digital kapacitet för produktionsinnovation i framtiden. Projektresultaten kommer att ligga till grund för ansökan om ett fortsättningsprojekt

Syfte

Projektet är en förstudie som förväntas resultera i ökad förståelse för aktuella utmaningar och nödvändig digital kapacitet för produktionsinnovation i framtiden. Projektresultaten kommer att ligga till grund för ansökan om ett fortsättningsprojekt.

Projektmål

Målet med projektet är att identifiera, utveckla, testa och implementera metoder och verktyg för att underlätta digital produktionsinnovation i traditionella industriföretag.

Arbetet i projektet kommer genomföras inom två olika områden:

  • Bedömning av nuläget
  • Beredskap för digital produktionsinnovation