Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Transformativa förändringsagenter

Projektets inriktning handlar om vad och hur pedagoger ska utbilda för att få människor att utveckla transformativa förmågor och bygga handlingskompetens för samhällsomvandling mot hållbarhet.

Start

2024-01-01

Planerat avslut

2099-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Gruppen forskar om vad och hur pedagoger ska utbilda för att få människor att utveckla transformativa förmågor och bygga handlingskompetens för samhällsomvandling mot hållbarhet. Vi koncentrerar oss på människor som (ofta) inom en organisation använder sina förmågor, position och nätverk för att stödja och genomdriva en förändring i organisationen, vilket kan beskrivas som en uppgift att utveckla ett klimat för transformerande förändring.