Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Transformativ Management

Stadsbilder – den kollaborativa ”brandingen” av en stad

Projektet syftar till att studera olika bilder och föreställningar av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Utgångspunkten är att föreställningarna påverkas av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, och inte enbart av marknadsföringsinsatser.

Avslutat

Start

2006-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

”Marknadsföring” och ”branding” anses, ur ett traditionellt perspektiv, vara de aktiviteter som marknadsförare gör. Men bilderna och föreställningarna om en plats eller en region är inte endast resultatet av marknadsförarnas aktiviteter, utan av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, där många olika aktörer är involverade. Detta projekt syftar till att studera olika bilder av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Varifrån kommer de? Hur växer de fram? Hur hänger de ihop? Olika slags empiriska källor används och analyseras: musik, skönlitteratur, guideböcker, näringsidkares informationsmaterial osv. Resultaten visar på att bilden av staden som en pågående, performativ process.

Projektledare:

Anette Hallin, universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation, Mälardalens högskola
Peter Dobers, professor i företagsekonomi, Mälardalens högskola