Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Situationsanpassad projektledning

I detta projekt föreslås att projektarbete kan finnas i två olika tillstånd: målsökande och målstyrt. De båda tillstånden kräver olika slags ledning och styrning och innebär därmed olika slags utmaningar för projektledaren.

Avslutat

Start

2011-04-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Vi lever i en "projektifierad" värld, d.v.s. i ett samhälle där projektformen kommit att bli en allt vanligare organiseringsform. Detta innebär att "projekt" som begrepp omdefinierats, och att traditionella verktyg och metoder för projektledning inte längre alltid fungerar. I vår forskning, som presenterats på akademiska och professionella konferenser, har vi konstaterat att projekt kan finnas i olika tillstånd: målsökande och målstyrt. De båda tillstånden kräver olika slags ledning och styrning och innebär därmed olika slags utmaningar för projektledaren.

Utifrån denna forskning har Projektledning skrivits, en lärobok som kommer ut i en ny uppdaterad utgåva under 2019.