Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan

SInS syfte är att i samarbete mellan forskare och praktiker utforma en plattform (verktyg och arbetssätt) för att driva social innovation i samverkan. Därmed kommer också kunskap att produceras om organisering för ökad innovationsförmåga när det är flera parter som deltar i innovationsprocesser och när innovation handlar om att skapa värde för samhället genom teknik. För att ta fram en sådan plattform fokuserar projektet på ett viktigt område för social innovation i regionen, och Sverige i stort: innovation i hur man använder teknik för de äldre.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2017-01-01

Avslut

2019-01-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Det tänkta resultatet av projektet är att en gemensam innovationsplattform för att driva social innovation har utvecklats och använts. I plattformen ingår aktörer som representerar olika perspektiv, vilket berikar innovationsprocessen.

De organisatoriska processer som berör innovationsarbete för högkvalitativt åldrandet kommer också att kunna effektiviseras. Därmed förväntar vi oss en bättre livskvalitet för de äldre och att organisationerna står väl rustade för att arbeta vidare med social innovation genom teknik i samverkan. Den distribuerade innovationsförmågan kommer att förstärka arbetet med social innovation i regionen.

Lucia Crevani och Michela Cozza från NMP-gruppen på EST arbetar med detta projekt, vilket består av fyra faser, work packages, som startar i januari 2017 och avslutas i december 2018. Varje fas avslutas med ett stage-gate (S1, S2, S3, S4) där vissa resultat ska ha uppnåtts. Projektet drivs fram genom återkommande workshoppar (WS) där alla aktörer som ingår i plattformen aktivt deltar. Mellan WS jobbar forskarna vidare med analys, utveckling och fortsatt empiriinsamling, medan deltagare från kommunerna arbetar i respektive organisation med spridning av information och förankring av plattformen.