Text

Transformativ Management

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem?

De senaste decenniernas utveckling med globalisering, digitalisering och normförändringar har skapat nya utmaningar för samhällets aktörer. Dessa är alltför komplexa för att kunna bemötas av enskilda aktörer. I stället krävs samarbete och samverkan över organisatoriska gränser.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

De senaste decenniernas utveckling med globalisering, digitalisering och normförändringar har skapat nya utmaningar för samhällets aktörer. Dessa är alltför komplexa för att kunna bemötas av enskilda aktörer. I stället krävs samarbete och samverkan över organisatoriska gränser. Detta forskningsprojekt, som utförs inom ramen för Samhällskontraktet, syftar till att utveckla begrepp och modeller som hjälper till att förstå de organisatoriska problem som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa de samhällsproblem de ansvarar för.

Samverkansprojektet är ett 3-årigt projekt som syftar till att studera de organisatoriska utmaningar som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa aktuella samhällsproblem. I fokus ligger särskilt organisationernas värdeskapande förmågor i samverkan; lärande och innovation som syftar till att överbrygga de "mellanrum" som ibland kan uppstå när frågor "faller mellan stolarna".

Publikationer:

Projektets publikationer i Diva

Projektdeltagare:

Docent Magnus Hoppe (projektledare)

Docent Anette Hallin

Fil. dr Bozena Guziana

Fil. lic. Marie Mörndal

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål