Text

Redovisning och styrning

Rekrytering och socialisering av revisorer

Detta forskningsprojekt är en studie som över tid följer nyanställda revisorsassistenter som påbörjade sin tjänst vid en revisionsfirma hösten 2019. Vår övergripande forskningsfråga är: vem blir (väljs ut till) revisorsassistent och hur formas revisorsassistenter till revisorer? Eftersom revisorsyrket och revisorstiteln är en viktig institution i samhället och för ekonomin är det angeläget att följa hur revisorskårens värderingar och attityder kommer till och utvecklas över tid samt att skapa kunskap om vem det är som anställs som blivande revisor.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar:

Thomas Carrington, Åbo Akademi och Gustav Johed, Stockholms Universitet.

Projektmål

Att följa ett större antal nyanställda och hur de formas in i revisorsyrket och revisorsrollen är vad forskningsprojektet handlar om. Vi undersöker socialiseringen, hur individer som precis lämnat högskolan eller universitetet går från att vara byrårekryt till att bli revisor och hur deras inställningar till yrket, professionen och samhället förändras över tid.

Genom att följa socialiseringsprocessen av nyanställda byrårekryter till revisorer kan vi besvara den övergripande forskningsfrågan om:

  • vem blir (väljs ut till) revisorsassistent?
  • och hur formas revisorsassistenter till revisorer?

Projektaktiviteter

Carrington, Thomas, Johansson-Berg, Tobias, Johed, Gustav and Peter Öhman (2023).
The average professional. In Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability (2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Ed: Marton, Jan, Fredrik Nilsson, and Peter Öhman. Routledge.

Johansson-Berg, T., Johed, G., Carrington, T. (accepted, 2024).
On the role and effects of supervisor feedback sign in auditing: Evidence from a cohort of early career auditors. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. British Accounting Review.