Text

Marknadsföring och strategi

Network effects of interlocking directorates

Detta projekt studerar hur företags relationer mellan chefer på styrelsenivå påverkar små och medelstora företags internationella expansion. Vi använder unik longitudinell data för att utveckla och testa hur företagets nätverksposition påverkar denna expansion.

Avslutat

Start

2018-07-01

Avslut

2021-07-01

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The intended output of this project is to build theoretically sound and empirically verifiable models which seek to explain how board managers interlocking network ties matter for possibilities to internationalize. Results could further inspire researchers to more carefully investigate what combinatory network ties that matters most for a certain market or industry, such as between what firms, or industries, or what combinations of experience that are important.