Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

LIF - Ledarskap i förändring

I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.

Denna förändringen behövs för att kunna möta samhällets utmaningar och organisationens uppdrag på ett bättre sätt genom att använda kompetenserna mer effektivt. Genom att studera utvecklingen på nära håll kommer projektet att generera insikt och kunskap om vad som behövs för att kunna genomföra en sådan förändring och vilka fallgropar som kan finnas att hantera.

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Projektets syfte är att förstå hur delat, inkluderande ledarskap kan införas parallellt med ett samverkande arbetssätt i Vård och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun.


Projektmål

Som ett följeforskningsprojekt så ämnar projektet till att ge stöd och råd vid omorganiseringen - och forskningen i sig följer en samproducerande logik.