Text

Marknadsföring och strategi

"It's a retail revolution": Digitaliseringens internationella utmaningar

Syftet med projektet är att utforska vilka utmärkande faktorer som möjliggör internationell expansion genom e-handel i små och medelstora företag.

Avslutat

Start

2019-01-01

Avslut

2021-05-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Trots att Sverige länge varit en bra grogrund för globala framgångskoncept som Hennes och Mauritz och IKEA, har dagens svenska detaljhandelsföretag svårigheter att skala upp sin verksamhet internationellt. Detta projekt syftar till att undersöka vilka faktorer som kan skapa ökad internationell tillväxt genom e-handel i små och medelstora detaljhandelsföretag.

Eftersom en hållbar ekonomisk tillväxt är viktig för att svenska detaljhandelsföretag ska kunna överleva på lång sikt, är detta ett välbehövligt projekt. Även då det finns mycket forskning om hur stora och resursrika detaljhandelsföretag agerar för att göra det mesta av den nya digitaliseringsekonomin, råder det brist på forskning om hur mindre företag hanterar de nya möjligheter och utmaningar som uppstår med ökad e-handel.

Genom att samla in djuplodande data om svenska detaljhandelsföretag, kan projektgruppen möjliggöra tydligare jämförelser mellan företag som klarat strukturomvandlingen mot e-handel bättre med företag som klarat den sämre. Projektet kan därmed bidra med nya specifika insikter om hur ett mindre företag bör agera för att lyckas med sin digitaliseringsstrategi och därmed öka sin internationella tillväxt. Ambitionen med projektet är att både kunna bidra till den internationella forskningsfronten och att generera ny och användbar kunskap till praktiker i detaljhandels-branschen.

Projektet kommer genomföras inom detaljhandelsföretag med huvudkontor i Stockholm.


Projektmål

Resultaten från projektet förväntas bidra med nya specifika insikter om hur mindre företag bör agera för att lyckas med sina digitaliseringsstrategier och därmed kunna växa till medelstora internationella aktörer.