Text

Internationell gästprofessor organisations- och ledarskapsstudier med specialisering inom metodologi - Emma Bell

Syftet med professor Bells gästprofessur är att bidra till IEO:s långsiktiga utveckling och profilering genom att vidareutveckla kollaborativ forskning som en utmärkande forskningsmetodik för att samproducera kunskap.

Start

2023-09-01

Planerat avslut

2024-06-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

En hörnsten i MDU:s vision och IEO:s forskningsstrategi är samverkan som en väg till samproduktion av kunskap tillsammans med en mängd olika intressenter och forskare från olika discipliner.

Syftet med professor Bells gästprofessur är att bidra till IEO:s långsiktiga utveckling och profilering genom att vidareutveckla kollaborativ forskning som en utmärkande forskningsmetodik för att samproducera kunskap inom management och företagsekonomi. Professor Bell är en internationellt ledande forskare inom forskningsmetodologi, kunskapsproduktion och forskningsmetoder inom företagsekonomi och mer allmänt inom samhällsvetenskap. Hon är författare till ett flertalvälciterade artiklar och de böcker som hon har skrivit används både av studenter och forskare världen över. Hennes innovativa inställning till utveckling av nya metoder kombinerat med hennes erfarenhet och kompetens är därföravgörande för IEO:s ambition att vidareutveckla kollaborativ forskning som ett distinkt metodologiskt tillvägagångssätt.

Behovet av att utveckla ett sammanhållet synsätt på kollaborativ forskning är också viktigt för de företag som idag samarbetar med IEO, eller som vill göra det, bland annat Hitachi Energy och Volvo Construction Equipment, eftersomde står inför komplexa utmaningar som digitalisering och klimatkrisen. Dessa utmaningar kräver vidareutveckling av hur företag samarbetar med akademiska forskare från olika områden.

Professor Bell kommer därför att delta i pågående samarbetsprojekt, att intervjua forskare och yrkesverksamma, attorganisera workshoppar för kunskapsutbyte. Hon kommer också att stödja doktoranders arbete, att undervisa iprogram på avancerad nivå, att bidra till utvecklingen av ett nytt masterprogram i företagsekonomi och till processenför ackreditering av IEO:s utbildningsprogram hos AACSB.