Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

InPro-Hym: inkluderande och produktiva hybrida möten

Syftet med projektet är att utveckla en metodik för organisering och genomförande av inkluderande och produktiva hybrida möten. Projektet förväntas resultera i underlag för lärande och organisationsutveckling. Huvudresultatet är en digital handbok tillgänglig online för alla intresserade.

Avslutat

Start

2022-04-01

Avslut

2024-03-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet InPro-Hym fokuserar på hybrida möten: möten där några deltagare befinner sig i samma fysiska rum medan andra ansluter via digitala verktyg. Dessa möten har blivit ”det nya normala” och de är ofta ett sätt för en organisation att börja resan mot de nya arbetssätt som digitaliseringen möjliggör. Hybrida möten innebär nya möjligheter för såväl organisationer som arbetstagare men leder även till nya utmaningar. InPro-Hym syftar därför till att skapa en forskningsbaserad metodik för organisering och genomförande av hybrida möten. Projektet grundas i en samproducerande ansats och samlar ett interdisciplinärt team av forskare och yrkesverksamma från två behovsägare, Hitachi Energy och Västerås stad, med erfarenhet av hybrida möten och av att utveckla digitala arbetssätt. Hybrida möten är mycket svårare att organisera och genomföra jämfört med fysiska och helt digitala möten vilket medför att inkludering, bemötande och delaktighet behöver arbetas med på nya sätt. En annan viktig fråga är hur vi kan skapa en känsla av att röra oss framåt tillsammans: hur mötet kan bli produktivt. Det kräver att vi tänker digitalt först vilket innebär flera ställningstaganden och en medveten förändring av arbetssätt och normer snarare än en fokusering på enbart tekniska lösningar. En forskningsbaserad metodik för att organisera och genomföra hybrida möten är därför av stort värde inför kommande organisatoriska vägval och förändringsarbeten. Metodiken kommer bland annat att beskrivas i en digital handbok tillgänglig för alla intresserade.