Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Transformativ Management

Humankapital och innovationer

Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt. Analysen fokuserar på incitamenten att investera i humankapital och hur dessa påverkas av skatter på inkomster från humankapital och andra former av ekonomisk politik. I motsats till resultat från flera andra tillväxtmodeller, finner vi att skatten på humankapitalinkomster har en substantiell negativ effekt på uppbyggnaden av humankapital. Detta sänker i sin tur tillväxttakten i produktion och inkomster.