Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Humankapital och innovationer

Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt. Analysen fokuserar på incitamenten att investera i humankapital och hur dessa påverkas av skatter på inkomster från humankapital och andra former av ekonomisk politik. I motsats till resultat från flera andra tillväxtmodeller, finner vi att skatten på humankapitalinkomster har en substantiell negativ effekt på uppbyggnaden av humankapital. Detta sänker i sin tur tillväxttakten i produktion och inkomster.