Text

Marknadsföring och strategi

Grön e-tjänsteutvecklingsmodell för fastighetsbranschen

Projektet ”Grön e-tjänsteutvecklingsmodell för fastighetsbranschen” handlar om att skapa en grön e-tjänsteutvecklingsmodell som hjälper fastighetbolag att snabbare välja och utveckla IT-baserade tjänster som ger ett ökat miljömedvetande hos hyresgästerna.

Avslutat

Start

2013-12-01

Avslut

2016-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att utveckla och utvärdera en grön e-tjänsteutvecklingsmodell (GeSD) för fastighetsbolag för ökade IT-baserade energibesparingar i lokaler. GeSD integrerar nutida forskningsresultat från mjukvaruutveckling och ”new service development” och studien stöds teoretiskt av "service dominant logic (SDL)" som bland annat framhåller att värde samproduceras med kunden.

Projektet initieras med intervjuer och deltagande observation för att därefter innehålla fokusgrupper och delphi-inspirerade seminarier. Studien sker i samarbete med Humlegården Fastighet som skapat en state-of-the-art lösning (en "app" the Green Fingerprint") med IT-företaget Maestro. Studien inrymmer förutom dessa företag ett stort antal hyresgäster, däribland Swedbank och deras nya huvudkontor.

Projektet genomförs av Peter Ekman och Cecilia Erixon på Mälardalens högskola samt Steve Thompson och Randy Raggio på University of Richmond (Virginia, USA). Projektet kommer förutom att det resulterar i en modell som fastighetsbolag kan använda för att välja energibesparande och kundinriktade IT-system ge en ökad lärdom om hur vi kan öka medvetenheten om vår energiförbrukning på arbetsplatsen.