Text

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Företagsekonomistudentens studieval. Mannen, individualisten och altruisten 

Forskaren Eva Lindell har undersökt företagsekonomi som studieval och resultatet visar att det är ett värdeladdat val där pengar och tydliga skillnader mellan könen står i fokus.

Avslutat

Start

2011-08-30

Avslut

2016-12-09

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

År 2014-2015 fanns 42 300 studenter registrerade inom ämnet företagsekonomi i Sverige vilket gör utbildningsområdet till ett av de största. Forskaren Eva Lindell på MDH har undersökt företagsekonomi som studieval och resultatet visar att det är ett värdeladdat val där pengar och tydliga skillnader mellan könen står i fokus.

Eva Lindell, doktorand i industriell ekonomi och organisation, har granskat internationellt publicerade vetenskapliga artiklar som beskriver studieval till företagsekonomiska delämnen. Hon har även intervjuat studenter vid MDH och Handelshögskolan i Stockholm. Materialet ligger till grund för hennes avhandling som handlar om företagsekonomi som studieval.

– Den litteratur som finns sedan tidigare beskriver vilka som söker företagsekonomi, men det ger en ganska grund bild. Jag ville ta reda på varför man väljer att studera företagsekonomi, säger hon.

Studien visar att det är ett värdeladdat studieval som handlar om pengar, lönsamhet och vinst.

– Samtidigt som det kan verka självklart, kan det vara besvärligt att som student motivera sitt studieval utifrån viljan att tjäna pengar åt sig själv eller en framtida arbetsgivare. Att tjäna pengar positionerar studenten, å ena sidan som potentiellt rik med hög status, å andra sidan som girig och snål. Det skapar ett så kallat ideologiskt dilemma, säger Eva Lindell.

Eva Lindell anser att man i utbildningen behöver erbjuda studenterna en möjlighet att hantera detta dilemma, att prata om det helt enkelt och att erbjuda alternativa sätt att se på företagsekonomi som studieval.

– Även om vi inte är vana vid att prata om företagsekonomer som personer med altruistiska värderingar (medmänskliga, generösa, osjälviska), det är exempelvis ett sällsynt sätt att motivera studievalet i vetenskapliga artiklar, är det ingen omöjlighet att vi börjar göra det. I intervjuer med studenterna framkommer nämligen att även nyttan är ett sätt att beskriva det egna studievalet. Man vill göra nytta, hjälpa andra människor och bidra till ett effektivare och mer hållbart samhälle.

Skillnader beroende av kön

I Eva Lindells avhandling framkommer också att det finns tydliga skillnader mellan könen. Företagsekonomen framställs som en man i slips och kostym, trots att det idag är lika många kvinnor som studerar företagsekonomi som män. I intervjuerna med de kvinnliga studenterna används också tydligare familjeliv och privatekonomi för att legitimera det egna studievalet, ett mer sällsynt sätt att motivera studievalet som manlig student.

– Jag hade inte räknat med att genusfrågan skulle vara så tydlig, det förvånade mig, säger Eva Lindell.

Eva tror att avhandlingen kan vara intressant för lärosäten som undervisar och rekryterar företagsekonomistudenter, samt att materialet kan ligga till grund för en bredare diskussion om bilden av företagsekonomen, mer än som en girig, kostymklädd man.

Eva Lindells avhandlings försvaras vid en öppen disputation den 9 december kl 13.15 i sal Omega vid Mälardalens högskola i Västerås. Opponent är professor Carin Holmqvist. Betygskommitté är Johann Packendorf, KTH, Karin Berglund, Stockholms universitet och Rolf Solli, Högskolan i Borås.