Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Det lokala självstyrets värden och problemet med kommunsammanslagningar

I Sverige, såväl som i andra europeiska länder, förs diskussioner om kommunernas framtid. En av de viktigaste frågorna i debatten är om det behövs kommunsammanslagningar utformade för att uppnå en optimal struktur av den lokala nivån. Ofta fokuserar dessa dock bara på hur funktionell effektivitet ska uppnås. I detta projekt diskuteras ett antal alternativa sätt att se på det lokala självstyrets värden som går utöver detta snäva fokus på funktionell effektivitet.

Vi undersöker vilka andra typer av värden kommunerna kan uppfylla, som t ex demokrativärden, självbestämmande, jämlikhet och effektivitet i vidare bemärkelse än endast funktionell effektivitet. Utifrån en sådan undersökning förväntar vi oss kunna formulera en generell normativ teori om det lokala självstyrets värden, som i sin tur ger oss möjlighet att bedöma olika reformförslag avseende den lokala nivån som har lagts fram i Sverige och på andra håll. 

Avslutat

Start

2020-04-01

Avslut

2021-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Övergripande syfte och mål:

Det övergripande syftet med projektet är att konstruera en normativ teori om lokalt självstyre och målet med projektet är att utveckla och tillämpa en normativ teori om lokalt självstyre. I projektet ingår teoretiska studier såsom exemplifieringar genom studier av historiska och samtida fall av kommunsammanslagningar. 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål