Text

Marknadsföring och strategi

Den internationella e-konsumenten - en studie av globalt kundbeteende

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.

Avslutat

Start

2019-08-31

Avslut

2023-08-31

Medfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Trots att svenska företag är bra på att skapa nya och innovativa produkter och tjänster i jämförelse med företag i många andra europeiska länder, så har många svenska företag en svag försäljning till utländska marknader. Handeln på Internet öppnar möjligheter för företag att expandera internationellt. Digitaliseringen innebär också förändringar av hur företag kan jobba strategiskt med e-handel, bl.a. genom att information on kunder finns tillgänglig i annan omfattning än tidigare.

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader. Ytterligare ett mål är att utveckla metoder för att studera e-handel som internationellt fenomen. Projektet innebär delfinansiering (50%) av en doktorand för att genomföra studier av hur IT påverkar konsumentmarknader, då e-handel och nya digitala medier starkt påverkar konsumentbeteende online.

Projektmål

Förutom att uppfylla syftet är ytterligare ett mål att utveckla metoder för att studera e-handel som internationellt fenomen.