Text

Marknadsföring och strategi

Coordinating the Global Firm

Projektet undersöker hur och varför multinationella företag i allt högre utsträckning väljer standardiserade IT-system.

Avslutat

Start

2009-06-01

Avslut

2014-07-31

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Projektet undersöker hur och varför multinationella företag i allt högre utsträckning väljer standardiserade IT-system (så som affärssystem från t.ex. SAP) och hur detta påverkar företagets dotterbolags flexibilitet och lyhördhet mot de (utländska) regionala marknaderna. Studien bygger på fallstudier som genomförs med stöd av nätverksteorier.