Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

After method in organization studies - workshop om forskningsmetod

After methods är en återkommande workshop om forskningsmetod som äger rum på MDH. Syftet är att diskutera aktuella frågor som rör vetenskaplig metod inom samhällsvetenskap i allmänhet och inom organisations- och ledarskapsstudier i synnerhet.

Avslutat

Start

2013-10-01

Avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Den första After Methods in Organization Studies-workshoppen ägde rum vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet i oktober 2013 och samlade ett 70-tal föranmälda deltagare från hela Sverige och Finland. Tillsammans med en internationellt och disciplinärt bred grupp föreläsare och panelister fördes fördjupade diskussioner kring forskningsmetodik utifrån perspektivet att världen faktiskt har förändrats så till den grad att etablerade och välbeprövade metoders innehåll och tillämpning utmanas. Frågan är: hur kan, ska och bör vi som samhällsvetenskapliga forskare studera organisationer och arbetets organisering om det vi studerar är stadd i ständig förändring?

Den andra workshoppen arrangerades på MDH 2015, och eftersom frågan är komplex planeras den bli ett återkommande event där forskare möts för att diskutera, dela erfarenheter och utveckla kunskap tillsammans. Den tredje After methods-workshoppen ägde rum i september 2017.