Text

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Algebra och Analys med tillämpningar

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Säkerhetskritisk teknik

Heterogena system

Förnybar energi

Artificiell intelligens och intelligenta system

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Design av realtidssystem

Lärande och optimering

Komplexa inbyggda system i realtid

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Tillförlitlig programvaruteknik

Ubiquitous Computing

Teknisk matematik

Statsvetenskap

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Formell modellering och analys av inbyggda system

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Resurseffektivisering

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Redovisning och ekonomistyrning

Programmeringsspråk

V-trustEE

Projektansvarig vid MDU

No partial template found
Till toppen