Text

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och ekonomistyrning

Resurseffektivisering

Robotik

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Ubiquitous Computing

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

V-trustEE

Projektansvarig vid MDU

No partial template found