Text

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och ekonomistyrning

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Heterogena system

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

SYNOPSIS - Safety Analysis for Predictable Software Intensive Systems

SYNOPSIS is targeting increased efficiency and reduced time-to-market by composable safety certification of safety-relevant embedded systems.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

SYNOPSIS is targeting increased efficiency and reduced time-to-market by composable safety certification of safety-relevant embedded systems. The fundamental approach is built upon new disciplinary research in component contracts, parameterized verification, and behavioural interference analysis, together with system-oriented research on safety case argumentations, co-development processes and provision of evidences based on testing of system robustness. The resulting efficiency and reduced time to market will increase competitiveness and pave the way for a cross-domain market for software components qualified for certification.

The industrial domains targeted are within heavy-vehicles, construction equipment, avionics, and rail, and suitable use cases from industrial partners will form the backbone of the demonstrator planned.