Text

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och styrning

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Transformativ Management

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Heterogena system

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

SYNOPSIS - Safety Analysis for Predictable Software Intensive Systems

SYNOPSIS is targeting increased efficiency and reduced time-to-market by composable safety certification of safety-relevant embedded systems.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

SYNOPSIS is targeting increased efficiency and reduced time-to-market by composable safety certification of safety-relevant embedded systems. The fundamental approach is built upon new disciplinary research in component contracts, parameterized verification, and behavioural interference analysis, together with system-oriented research on safety case argumentations, co-development processes and provision of evidences based on testing of system robustness. The resulting efficiency and reduced time to market will increase competitiveness and pave the way for a cross-domain market for software components qualified for certification.

The industrial domains targeted are within heavy-vehicles, construction equipment, avionics, and rail, and suitable use cases from industrial partners will form the backbone of the demonstrator planned.