Text

Industriell programvaruteknik

Safety-Critical Component-Based Systems

Projektet avser studera arbetssätt som möjliggör återanvändning av existerande mjukvarukomponenter under utvecklingen för att öka effektiviteten, samtidigt som kraven på exempelvis systemets och funktionens integritet säkerställs, och kraven på dokumentation och spårbarhet uppfylls.

Avslutat

Start

2009-05-01

Avslut

2011-06-01

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Genom nya standarder och starkare lagkrav gör att företag som tillverkar säkerhetskritiska produkter har större krav på sig avseende funktionssäkerhet, samtidigt som utveckling och tillverkning måste ske kostnadseffektivt. Projektet avser studera arbetssätt som möjliggör återanvändning av existerande mjukvarukomponenter under utvecklingen för att öka effektiviteten, samtidigt som kraven på exempelvis systemets och funktionens integritet säkerställs, och kraven på dokumentation och spårbarhet uppfylls.

Målet är att föreslå och studera processer, instruktioner, dokumentationsformer, och teknologi som gör att arbete som läggs ner under ett utvecklingsprojekt ger högre konfidens vid återanvändning, så att mängden arbete för att certifiera komponenten i en ny kontext blir signifikant mindre. Vi tror att detta också innebär en anpassning av teknologier som stödjer att komponenter från olika leverantörer kan exekvera på ett förutsägbart sätt sida vid sida.

En viktig del av projektet är att ha aktiv kontakt med svensk industri för att förstå de praktiska kraven och de viktigaste begränsningarna i praktiken.