Text

Design av realtidssystem

PG-Pla-SSI - Delsystemintegration

Huvudmålen för detta projekt är att tillhandahålla ett förutsägbart resurseffektivt ramsystem för integrering av delsystem för Progress. Delsystem kännetecknas av funktioner och krav i realtid, arv och pålitlighet. Frågor som behandlas inkluderar: schemaläggning i realtid, schemaläggningsanalys i realtid och resursdelning.

Avslutat

Start

2006-08-15

Avslut

2009-08-15

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found