Text

Design av realtidssystem

PG-Pla-OSC - Optimering, syntes och konfiguration

Syftet med projektet är att härleda tekniker för att generera resurseffektiva och förutsägbara körtidsstrukturer för utförande av komponenter och enheter. Teknikerna använder optimeringstekniker för att hitta lämpliga konfigurationer (t.ex. prioritetsuppdrag för uppgifter och fördelning av komponenter till uppgifter). Teknikerna kommer att använda kodsyntes för att generera effektiva körtidsstrukturer enligt de valda konfigurationerna.

Avslutat

Start

2006-10-01

Avslut

2010-12-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found