Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Digitalisering av framtidens energi

Multi-Aspectual Data Management of Embedded Real-Time Systems

The MADMan project targets real-time data management in industrial automation and automotive systems

Avslutat

Start

2012-01-01

Avslut

2014-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The project is a continuation on the COMET and INCENSE projects in which real-time database management mechanisms and real-time data management were adressed. With the increasing complexity of modern embedded systems, the amount of information that the systems handle increase rapidly. This increase is further accelerated when previously closed monolithic systems open up and become part of a connected environment where systems communicate with each other. By providing database access with hard real-time performance, real-time database management systems can be incorporated in these systems thereby enabling embedded systems to safely communicate through well established standard interfaces.

Till toppen