Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Digitalisering av framtidens energi

MultEx

We will improve the efficiency of the software-development process for embedded control systems with respect to: (1) development effort, (2) achieved software quality, and (3) hardware utilization.

Avslutat

Start

2004-01-01

Avslut

2006-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

We will use novel theories that allow predictable integration of multiple execution models within a single computer system. By choosing the most appropriate execution model for each different subsystem (1) and (2) are supported. To support (2) and (3) we will develop software engineering tools to provide automated mapping of software components to execution platforms and powerful analysis tools to asses software-quality properties.

Till toppen